Du søker ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. 

Gaver til idrettsforeninger vil bli fordelt av Halden Idrettsråd. Kun en søknad fra lag/ foreninger med underavdelinger. 

Søknadsfrist: 31. januar 2021. Søknader etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.