Lag og foreninger inviteres til å sende oss en søknad. Bruk skjema og fortell hvorfor deres lag/ forening fortjener et bidrag. 

Gaver til idrettsforeninger vil bli fordelt av Halden Idrettsråd. Kun en søknad fra lag/ foreninger med underavdelinger. 

Søknadsafrist 31. januar 2022. Søknader mottatt etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.