Berg Sparebank har lange tradisjoner hvor vi gir gaver fra fjorårets overskudd til allmennyttige formål som kommer flest mulig til gode. 

Lag og foreninger inviteres til å sende oss en digital søknad hvor dere forteller hvorfor akkurat dere fortjener et bidrag. 

Søknadsskjema fylles ut og sendes digitalt.

  • Gaver til idrettsforeninger vil bli fordelt av Halden Idrettsråd.
  • Kun en søknad fra lag/ foreninger med underavdelinger. 

Søknadsfrist: 31. januar 2023.
Søknader etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.