Lokalt opplever vi at effekten av alle renteøkningene kombinert med høy prisvekst allerede biter hardt for bedrifter og husholdninger. Enkelte bransjer har det tøffere enn andre, men generelt opplever vi lavere aktivitet og strammere økonomi hos både bedrifter og husholdninger. 

Vi har derfor besluttet å ikke øke utlånsrentene til bedrifter og husholdninger denne gangen forteller administrerende banksjef Jørn Berg. 

Innskuddsrenten på enkelte av våre kontotyper vil øke med inntil 0,25%-poeng. 

På vegne av alle oss i Berg Sparebank ønsker vi alle våre kunder og forbindelser en riktig God Jul og ett Godt Nytt År!