Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer. 

Årets kundemåling gjennomføres i perioden 27. august til 28. september. 

Undersøkelsen gjennomføre i samarbeid med Kantar/ Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: 
  • Norsk Gallup survey@norskgallup.no

Vi håper du har anledning til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder.