Generalforsamlingen i Berg Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer. 8 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har og i de siste seks månedene hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 2 medlemmer 4 varamedlemmer til generalforsamlingen for perioden 2020-2023.

 

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer:

 

  • Anne Wahlstrøm (gjenvalg)
  • Liv Lindskog (gjenvalg)

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som varamedlemmer:

 

  • Heidi Ryland (Ny)
  • Erik Håkenby (gjenvalg)
  • Svein Tore Furuvarp (gjenvalg)
  • Ole Martin Thue (gjenvalg)

De som ønsker å delta på møtet må senest 13. mars 2020 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 19 60 00, eller på epost til firmapost@berg-sparebank.no.