Generalforsamlingen i Berg Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.

8 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har og i de siste seks månedene hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 2 medlemmer til generalforsamlingen for perioden 2021-2024.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer:

  • Geir Hofgaard (gjenvalg)
  • Magnus Westberg (gjenvalg)

De som ønsker å delta på møtet må senest 11. mars 2021 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 19 60 00, eller på epost til firmapost@berg-sparebank.no.