Tid: Torsdag 14. mars 2024 kl. 18:00

Sted: Lokalene til Halden Klub

Hvert år holder Berg Sparebank et kundevalgmøte hvor kundene våre velges til å bli medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen vår.

Generalforsamlingen til Berg Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvor 8 av medlemmene og 4 av varamedlemmene skal velges av bankens kunder.

I år skal det velges 2 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen for 4 år i perioden 2024-2027.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer til generalforsamlingen:

  • Anne Wahlstrøm (gjenvalg)
  • Erik Håkenby (ny)

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som varamedlemmer til generalforsamlingen:

  • Svein Tore Furuvarp (gjenvalg)
  • Ole Martin Thue (gjenvalg)
  • Sven Erik Bjerke (ny)

Kundevalgmøtet holdes i Haldens Klubs lokaler torsdag 14. mars 2024 kl. 18:00.

Ønsker du å delta på kundevalgmøtet?

Ønsker du å delta på kundevalgmøtet sender du oss en e-post til firmapost@berg-sparebank.no eller ringer oss på telefon 69 19 60 00.

Fristen for å si ifra at du kommer er 29. februar 2024.

Kriterier for å stemme og/eller stille som kandidat

For å kunne stemme eller stille til valg på kundevalgmøtet må du:

  • Være over 18 år (myndig).
  • Ha hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste seks månedene.

I henhold til bankens vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder og hvert kundeforhold gir én stemme.

Her kan du laste ned en PDF om årets kundevalg.