Generalforsamlingen i Berg Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.
8 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har eller i de siste seks månedene har hatt et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. I henhold til bankens vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder og hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 2 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år i perioden 2022-2025.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer til generalforsamlingen:

Mari Hauge Huseby                       (gjenvalg)

Heidi Ryland                                      (ny)

 

Valgkomiteen innstiller på følgende varamedlem til generalforsamlingen:

 

Anette Målerud Brekke                (ny)

 

De som ønsker å delta på møtet må senest 10. mars 2022 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 196000, eller på epost til firmapost@berg-sparebank.no.