Generalforsamlingen i Berg Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.
8 medlemmer og 4 varamedlemmer skal velges blant bankens kunder. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Finansforetaksforskriftens bestemmelser sier at det er myndige personer som har, eller i de siste seks månedene har hatt, et innskudd i banken på minimum kr. 2.500,- som er valgbare og har stemmerett. I henhold til bankens vedtekter vil stemmeberettiget være myndige kunder og hvert kundeforhold gir en stemme.

Det skal velges 2 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år i perioden 2023-2026.

Valgkomiteen innstiller på følgende kandidater som medlemmer til generalforsamlingen:

Knut Rolf Nilsen                             (gjenvalg)

Lene Mjølnerød                               (gjenvalg)

De som ønsker å delta på møtet må senest 17. mars 2023 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 196000, eller på epost til firmapost@berg-sparebank.no.

Anne Wahlstrøm
Leder av generalforsamlingen i Berg Sparebank