For eksisterende lån vil ny rente gjelde fra 16. april, og for nye lån gjelder renten fra 27. mars 2020. 
For innskudd settes renten ned med virkning fra 22. mai 2020.

Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nettbanken, alternativt motta brev i posten vedrørende deres lån og/eller innskudd. 

Tiltak.
I forbindelse med Koronakrisen er det iverksatt massive tiltak fra myndighetene for i størst mulig utstrekning å beskytte liv og helse. Dessverre rammer disse tiltakene også økonomien hardt, og på mange ulike måter. Enkelte bedrifter må midlertidig stenge ned sin virksomhet, og andre har fått betydelig fall i sin omsetning. Noen virksomheter vil som følge av dette dessverre gå konkurs. Mange arbeidstakere opplever å bli permittert, og er med rette bekymret for sin arbeidsplass og sin egen økonomi. 

For å redusere spredningen av Koronaviruset holder vi nå våre kontorer stengt, men du er hjertelig velkommen til å snakke med en av våre dyktige rådgivere på telefon. I dag kan det meste løses digitalt. Vi vet at mange har økonomiske bekymringer, og vi gjør en rekke tiltak for å hjelpe våre personkunder og bedriftskunder i en vanskelig situasjon.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss slik at vi i fellesskap kan finne bærekraftige løsninger.