Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup survey@norskgallup.no. Besvarelsen tar 7-8 minutter.

Vi håper dere har anledning til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder.