• Konsert med Arve Tellefsen
  • Kule og Krutt Familiefestival
  • Brukenfestival
  • Hjørunn gård
  • Gamlebyen Modellbanesenter
  • Julekonsert på Bethel