Hvorfor bør du velge oss?

Ønsker du en bank som hjelper deg med å realisere dine drømmer og planer? Ønsker du en støttespiller for de små og store økonomiske valgene du tar igjennom livet? Ønsker du en rådgiver som kjenner deg, har god lokalkunnskap og har høy kompetanse innen personlig økonomisk rådgivning? Hvis svaret ditt er ja - da er vi banken for deg.
Ansatte i jubileumsåret

Aktiv kundeomsorg og helhetlig rådgivning

Som kunde i Berg Sparebank skal du oppleve en lokalbank som tar din situasjon på alvor. Det gjør vi ved å legge vekt på dine behov, lokal tilstedeværelse, korte beslutningsveier og tillit.

Helhetlig økonomisk rådgivning.
Kundeomsorg er å bry seg om hele kunden. Rådgiverne i Berg Sparebank har kompetansen som skal til for å klare dette. Deres oppgave er å gi deg råd og veiledning i forhold til den livsfasen du befinner seg i, og sammen se på mulighetene til å realisere drømmer og sikre økonomisk trygghet.

Bankens visjon
"Berg Sparebank skal være drivkraft i lokalsamfunnet, og gjennom våre motiverte, kompetente og serviceinnstilte medarbeidere skal vi ha markedets mest tilfredse kunder"

For at det skal være lett å huske på hva som betyr noe for kundene i møtet med bankens ansatte, er det nedfelt fire kjerneverdier:
  • Blid
  • Engasjert
  • Rask 
  • Grundig
Ikke overraskende danner første bokstav i kjerneverdiene ordet BERG.

Berg Sparebank - lokalbanken som skaper gode og lønnsomme kundeopplevelser.

Hvordan bli kunde?

For å bli kunde på nett må du være over 18 år og ha BankID

Banken med hjerte for lokalmiljøet

Berg Sparebank har lange tradisjoner for å støtte gode tiltak i nærmiljøet som kan gjøre Halden-distriktet til et enda bedre sted å bo. I dag er banken en av Haldens viktigste sponsorer.

De siste 3 årene har vi gjennom gaver og sponsorater bidratt med 15,8 millioner til glede for lokalsamfunnet.
Kundehistorie

Vi har banken med på laget.

Hilde og Thomas Bislingen har satset offensivt etter at de tok over familiegården. Det unge paret driver et allsidig jordbruk, og de er trygge på at Norge også i framtida skal ha levende bygder. 

Banken en god medspiller.
Familien Bislingen har vært kunde i Berg Sparebank gjennom fire generasjon, og nå har også femte generasjon sine sparekonti her. 
Thomas forteller at de har en nær og åpen dialog med sin kunderådgiver i banken, og at de har fått all mulig hjelp i arbeidet med å finansiere investeringene. Berg Sparebank har virkelig "vært med på laget" forteller de. 

Lokal tilhørighet viktig.
I tillegg til at Berg Sparebank har vært konkurransedyktige på pris og øvrige vilkår, er Hilde og Thomas opptatt av den lokale tilhørigheten. Berg Sparebank er en lokalbank med kundebehandlere som man kan ha personlige møter med. Det er enkelt å få tak i kunderådgiveren vår. Siden vi har vært kunder der i mange år, har banken god kjennskap til det vi driver med. 

Åpningstider, adresser og telefonnummer