Helhetlig økonomisk rådgivning.
Kundeomsorg er å bry seg om hele kunden. Rådgiverne i Berg Sparebank har kompetansen som skal til for å klare dette. Deres oppgave er å gi deg råd og veiledning i forhold til den livsfasen du befinner seg i, og sammen se på mulighetene til å realisere drømmer og sikre økonomisk trygghet.

Bankens visjon
Vi styrker lokalsamfunnet.

For at det skal være lett å huske på hva som betyr noe for kundene i møtet med bankens ansatte, er det nedfelt fire kjerneverdier:

  • Blid, Engasjert, Rask, Grundig

    Ikke overraskende danner første bokstav i kjerneverdiene ordet BERG.