Banken er sterkt involvert i lokalsamfunnet gjennom gaver og sponsorater til idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål. 
De 3 siste årene har vi gjennom gaver og sponsorater bidratt med 16,5 millioner til glede for lokal samfunnet.