Som følge av dette setter Berg Sparebank ned renten på lån med inntil 0,40 %-poeng. Vi foretar også en konkurransetilpasning av renten på innskudd. Rentejusteringen for eksisterende lån vil gjelde fra 28. mai.

Informasjon om rentenedsettelsen vil bli varslet pr. nettpost eller brev i løpet av kort tid. Prislisten på våre nettsider oppdateres i løpet av de nærmeste dagene.