De norske lokalbankene ble opprettet for å bidra til vekst og økonomisk utvikling i sine lokalsamfunn, og for å gi vanlige folk mulighet til å spare for en tryggere økonomisk fremtid. Det var bærekraft i praksis den gangen, og det er det fremdeles. 

Men Norge og verden har også forandret seg. Vi mennesker påvirker nå naturen, klimaet og hverandre på måter som ingen hadde kunnet forestille seg da banken ble opprettet. Derfor handler bærekraft i vår tid også om noe mer.

Skal vi sikre at landet vårt forblir et godt sted å bo i fremtiden også, må vi ha økonomisk trygghet og arbeidsplasser. Vi må behandle hverandre bra, og unngå store klimaendringer og naturødeleggelser.  

Vi i banken er ikke eksperter på klima eller natur, men vi kan ganske mye om hvordan dine og mine prosjekter, boligkjøp, reiser og forbruk kan påvirke samfunnet vårt - og verden rundt oss. Og vi blir stadig bedre.

Sammen med deg, andre mennesker og bedrifter i lokalsamfunnet, vil vi bidra vi til økt fokus på bærekraft der vi kan. 

Vi jobber med å bli enda bedre rådgivere for deg, og for å finne gode måter vi kan gjøre ting smartere og bedre på - sammen. For økt bærekraft for verden, vårt nabolag, deg og meg. Små og store skritt i riktig retning - hver eneste dag.