Velkommen til Berg Sparebank

Velkommen til Berg Sparebank

For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være med deg hele livet og være en støttespiller for små og store økonomiske valg. Som kunde i Berg Sparebank skal du oppleve en lokalbank som tar din situasjon på alvor. Det gjør vi ved å legge vekt på dine behov, lokal tilstedeværelse, korte beslutningsveier og tillit.

Feilbelastet gebyrer

Det har for september måned blitt feilbelastet gebyrer. Vi jobber med saken for å tilbakeføre gebyret. 
Illustrasjon av mobil- og nettbank

Nettbanken er blitt ny!

Les mer om den nye nettbanken her.

Kontakt oss

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Rådgivere i Berg Sparebank