Åpenhet

Åpenhet

Berg Sparebank støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme. 


Åpenhet i Berg Sparebank  
Vi stiller krav til virksomheter vi investerer i

Som kunde i Berg Sparebank er vi åpne om hva vi investerer i, og hva vi ikke investerer i.
På Eika Kapitalforvaltning hjemmesider legges det hver måned ut oppdatert informasjon over alle eiendelene i våre fond.
Eika Kapitalforvaltning har tydelige retningslinjer som bestemmes hva slags selskaper og industrier det ikke investeres i.

Informasjon om Eika Kapitalforvaltnings etiske retningslinjer. 

Informasjonsforespørsler

I henhold til Åpenhetsloven §6 har enhver ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser ifm. virksomhetens aktsomhetsvurderinger. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Eventuelle forespørsler kan rettes til firmapost@berg-sparebank.no

Redegjørelse Berg Sparebank redegjørelse iht åpenhetsloven §5 kan lastes ned her (pdf)