For å få bli miljøfyrtårnsertifisert har Berg Sparebank oppfylt en rekke miljøkrav innenfor:

 • helse, miljø og sikkerhet
 • innkjøp, med særlig vekt på materialforbruk
 • energiforbruk
 • transport
 • avfallshåndtering
 • vannforbruk, luftkvalitet og støy
 • estetikk
Hensikten med ordningen er å:
 • Oppnå et bedre arbeidsmiljø
 • Redusere driftskostnader
 • Oppnå miljøforbedringer
 • Dokumentere miljøvennlig drift
Hva er miljøfyrtårnsertifisering? 
Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan virksomheten sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at de jobber systematisk og dokumentert med miljø. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.


Logo Miljøfyrtårn