Kriteriene til Miljøfyrtårn tar for seg både vår direkte og indirekte påvirkninger på miljø.  For å få bli miljøfyrtårnsertifisert har Berg Sparebank oppfylt en rekke miljøkrav innenfor:

 • helse, miljø og sikkerhet
 • innkjøp, med særlig vekt på materialforbruk
 • energiforbruk
 • transport
 • avfallshåndtering
 • vannforbruk, luftkvalitet og støy
 • estetikk
Hensikten med ordningen er å:
 • Oppnå et bedre arbeidsmiljø
 • Redusere driftskostnader
 • Oppnå miljøforbedringer
 • Dokumentere miljøvennlig drift
Les mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no

Klima- og miljørapport for 2023 - les den her.