Hvordan vil du spare?

Hvordan vil du spare?

Det finnes ulike måter å spare på. Vi anbefaler at du sparer en buffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spare langsiktig i fond. Da får du, over tid, en høyere forventet verdiøkning enn å ha pengene på konto.

Månedsrapporter

Bli kjent med våre aksjefond slik at du lettere kan lykkes med din langsiktige sparing!

Fylle opp IPS-kontoen før nyttår?

Det nærmer seg nytt år og vi minner om følgende frister:

  • 20.12.2022 - Siste frist for innbetaling IPS kontoen for eksterne fond
  • 29.12.2022 - Siste frist for innbetaling IPS kontoen for Eika fond

Aktuelt

Innloggede tjenester