Vi i banken bryr oss om hvordan pengene dine blir investert. Det betyr at du alltid skal kunne være trygg på at produktene vi leverer oppfyller strenge krav til samfunnsansvar, bærekraft, etikk og åpenhet. Men hva betyr dette i praksis?

- Kort fortalt vil det si at etiske og miljømessige hensyn veier tungt når vi setter sammen en aksjeportefølje i våre fond, sier Stig Erik Brekke, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning. 

Det er Eika Kapitalforvaltning (EKF) som leverer spareproduktene vi tilbyr deg. På samme måte som vi tar samfunnsansvar lokalt, gjør EKF det samme globalt.

Tydelige retningslinjer

- Vi har lenge fulgt oljefondets investeringsprofil som har tydelige retningslinjer når det gjelder ansvarlige investeringer. Det er derfor utenkelig å investere i selskaper som Etikkrådet i Norges Bank fraråder, forklarer Brekke. Grunntanken er at Eika ikke investerer i selskaper som anklages for:

 • Grove krenkelser av menneskerettigheter
 • Alvorlig miljøskade
 • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt
 • Grov korrupsjon
 • Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer

- Vi investerer heller ikke i selskaper som produserer klasevåpen, kjernevåpen, landminer og salg av militært materiell til visse stater, utdyper Brekke.

Selskaper på sperrelisten

I tillegg til å følge Norges Banks liste over ekskluderte selskaper, har Eika Kapitalforvaltning også valgt å utvide listen til å inneholde selskaper innen følgende industrier:

 • Kull
  Kullbasert kraftproduksjon bidrar negativt til klima, i tillegg til at det knytter seg usikkerhet rundt arbeidsforhold og sikkerhet i mange deler av verden.
 • Tobakk
  På verdensbasis dreper tobakk mer enn syv millioner mennesker hvert år (NHI.no) og fører til enorme helsekostnader.
 • Gambling
  Spillavhengighet rammer ofte familier og barn, i tillegg har Casino- og spillvirksomhet en høy risiko for hvitvasking av penger og bestikkelser.

Aktivt eierskap gir påvirkningskraft

Stig Erik Brekke mener fondsforvaltere kan ha stor påvirkningskraft på selskapene det investeres i. Dette forsøker Eika å utnytte gjennom aktivt eierskap:

- Vi kan for eksempel gjennomføre en screening som fanger opp eventuelle brudd på etikk, menneskerettigheter eller miljø. 

Deretter forsøker vi å oppnå endringer gjennom dialog med selskapet, og ved å bruke stemmeretten vår på generalforsamlinger. 

Hva skjer om virksomheten ikke viser vilje og evne til å endre adferd? 
- Da bør eierposten avvikles.

Grønne investeringer

Det er viktig å tenke miljø i alle beslutninger som tas fordi kloden vår utsettes for omfattende menneskeskapte klimaendringer. Eika Kapitalforvaltning er tydelig på at vi som investor kan være med på å påvirke denne utviklingen. Dette ved å løfte bærekraftperspektivet hos dagens selskaper og investere i nye selskaper som utvikler fremtidens løsninger for å ivareta miljøet vårt bedre .

Sjekk våre fond og start sparing