Den globale aksjeporteføljen hadde i august en avkastning på 2.01% målt i norske kroner. Dette var 0.69% lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 2.70% målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 21.75%, noe som er 3.59% lavere enn MSCI World som så langt har en avkastning på 25.34%.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer. Verdi og trend eksponeringene var de viktigste positive bidragsyteren til differanseavkastningen i august. Eksponeringen mot kvalitet og mindre selskaper bidro negativt. 

Hvordan ser det globale markedet ut?

  • Etter en sterk aksjemarkedsoppgang i juni og juli var avkastningen i august mer avdempet.
  • Inflasjonstakten i USA fortsatte å falle samtidig som makroøkonomiske størrelser indikerer at amerikansk økonomi fortsatt er sterk.
  • Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt selv om det nå er indikasjoner på at antall ledige stillinger per arbeidssøker begynner å falle litt tilbake.
  • Oppdaterte arbeidsledighetstall viser også at arbeidsledigheten er i ferd med å øke noe.
  • Den amerikanske sentralbanken (FED) signaliserte at renten vil bli liggende på et høyt nivå frem mot sommeren 2024 men at eventuelle ytterligere renteøkninger er avhengig av hvordan inflasjonen og den generelle makroøkonomiske utviklingen blir fremover.
  • Markedsrentene priser inn at man nå nærmer seg slutten på renteøknings-sykelen hvor rentene kommer til å bli liggende høye frem til midten av 2024.  
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.