Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde en positiv avkastning på 2,63% i februar. Resultatet er 0,58% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 3,21%.

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet.

Markedsutvikling:

Selskapene med råvareeksponering- og inntjening langt frem i tid er så langt i år de mest volatile. (Høy volatilitet innebærer at aksjekursen for et selskap kan svinge mye over kort tid). I råvaremarkedet ser alle mot Kina og det ble lenge forventet et markant taktskifte i åpningsfrekvensen av samfunnet. Denne forventningen har avtatt de siste månedene og markedet priser nå inn en mer moderat åpning. Ved en høy åpningstakt vil Kina alene kunne dra med seg de globale råvareprisene som igjen vil bidra til høyere inflasjonstrykk over en lengre periode enn ventet. Dette fører til en strammere rentepolitikk som i andre omgang trekker ned nåverdien på selskaper med mye av inntjeningen sin frem i tid. 

Det makroøkonomiske bildet for februar peker i retning av at prisveksten har bitt seg fast på et høyere nivå enn ønskelig. Dette gir også en høyere rentebane enn tidligere ventet som igjen straffer selskapene med inntjening langt frem i tid. Dette forklarer hvorfor investorer foretrekker kontantgenerering i dagens klima.  

I februar måned startet rapporteringssesongen for fullt på Oslo Børs, der selskapene la frem resultater for fjerde kvartal 2022. I et turbulent marked vrir investorer søkelyset på kontantgenerering hos selskaper, det vil si pengene som er igjen i butikken etter at alle kostnader er dekket. 

Selskapet som leverte i en klasse for seg når det gjaldt kontantgenerering, var tungvekteren Equinor som leverte en fri kontantstrømavkastning opp mot 20%. Mye av forrige måneds nedgang ble dermed hentet inn og aksjen endte opp 5,56%. Nå står selskapet med 170 milliarder kroner på balansen som ventes å aktiviseres i nye, lukrative prosjekter og/eller utbytte til aksjonærene. 

To dager senere var det oljekjempen Aker BP sin tur. Tallene var på linje med forventningene, men ingen gulrot. Selskapet sanksjonerte prosjekter verdt 200 milliarder kroner i fjerde kvartal, hvilket er ny rekord. Markedet på sin side er ikke overbevist om kontantgenereringen til aksjonærene på mellomlang sikt og sendte aksjen ned 5,57% i februar måned. 

På den andre siden av sanksjonene har vi Aker Solutions som ble tildelt 50 milliarder kroner i ordre fra Aker BP i fjerde kvartal. Dette er ny rekord for Aker Solutions også og markedet sendte aksjen opp 12,49% i februar måned.

 
 
 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.