Bærekraft i Berg Sparebank

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av Berg Sparebank sin kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1915. Bankens samfunnsansvar er blant annet forankret i kjernebankens verdier; Pålitelig, Engasjert og Raus. Gjennom våre kjerneverdier skal vi oppfylle vår ambisjon om å skape gode kundeopplevelser gjennom personlig service og helthetlig økonomisk rådgivning for personer, næringsliv og landbruk.